O nama

O nama

ZG-PROJEKT d.o.o. osnovano je 1993. godine, a specijalizirano je za projektiranje i nadzor. Osnovali su ga Božo Golubić, dipl.inž.prom. – direktor poduzeća i mr. sc. Josip Jović, dipl.inž.prom.; inž.građ. – direktor poduzeća.

Glavnu okosnicu tvrtke čini preko dvadesetak zaposlenika – stručnjaka iz područja građevinarstva, prometa, elektrotehnike, strojarstva i arhitekture.

Osim Republike Hrvatske, ZG-PROJEKT je uspješno izradio projekte i u susjednim državama kao što su: Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora.

Zahvaljujući visokoj kvaliteti izvršenih usluga i sjajnim uvjetima rada koje pruža, ZG-PROJEKT je u mogućnosti udovoljiti svim zahtjevima klijenata i partnera kako domaćim tako i inozemnim.

zg-projekt-autoceste-1
zg-projekt-stanogradnja-1

Načela

ZG PROJEKT d.o.o. je tvrtka čija djelatnost obuhvaća projektiranje, nadzor i konzalting u prometu i graditeljstvu. Naši projekti i elaborati, kao i sve naše poslovne aktivnosti, bazirani su na slijedećim načelima i opredjeljenjima:

  • stalna poboljšanja u sustavu upravljanja okolišem
  • prevencija onečišćenja
  • usklađenost sa primjenljivim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima
  • usklađenost sa Direktivama EU i dobrom praksom zaštite okoliša i prirode u zemljama EU

Pristup

Naš pristup poslovanju uključuje zaštitu okoliša u naše svakodnevne i strateške aktivnosti u cilju stalnog smanjenja direktnih i indirektnih utjecaja na okoliš naših aktivnosti i usluga. Naša dužnost je:

  • izrađivati naše projekte i elaborate usklađene sa svim relevantnim zakonskim zahtjevima
  • odvojeno sakupljati otpad od naših aktivnosti, a čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti
  • razmatrati zaštitu okoliša kod donošenja svih poslovnih odluka
    poticati naše dobavljače u zaštiti okoliša kroz kriterije “zelene nabave”
zg-projekt-autoceste-1

Osnovne djelatnosti

icon-prometno-tehnicki-projekti

Prometno-tehnički projekti autocesta, brzih, državnih,
županijskih i ostalih cesta

icon-gradjevinski-projekti

Građevinski projekti prometnica, revizija projekata
mehaničke otpornosti i stabilnosti kolničkih konstrukcija

icon-arhitektonski-projekti

Arhitektonski projekti, stručni poslovi izrade dokumenata
prostornog uređenja

icon-geodetske-usluge

Geodetske usluge

icon-prometne-studije

Prometne studije

icon-projekti-prolaza-prelaza-cestarina

Projekti cestarinskih prolaza i graničnih prijelaza, naplata
cestarine

icon-elaborati-tuneli

Elaborati scenarija i algoritama redovnog pogona, mogućih
kvarova, incidentnih situacija i redovnog održavanja za
centre za održavanje i kontrolu prometa u tunelima

icon-projekti-semafori

Projekti prometnih svjetala (semafora)

icon-elektro-projekti

Elektro projekti javne rasvjete, elaborati energetskog
pregleda

icon-izrada-normi-i-smjernica

Izrada normi i smjernica

icon-izrada-projekata-sanacija

Izrada projekata sanacije opasnih mjesta na prometnicama

icon-medjunarodni-projekti-prometnica

Međunarodni projekti prometnica

icon-strucni-projektantski-nadzor

Stručni i projektantski nadzor

icon-provodjenje-energetskih-projekata

Provođenje energetskih pregleda i energetsko
certificiranje stambenih i nestambenih zgrada

legalizacija-objekata

Legalizacija objekata

planiranje-projekata

Planiranje projekata

icon-studije

Studije

icon-idejna-rjesenja

Idejna rješenja, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti

icon-nostrifikacija

Nostrifikacija idejnih, glavnih i izvedbenih projekata
izrađenih u inozemstvu (arhitektonskog, građevinskog i
elektrotehničkog)

icon-strucna-misljenja-i-konzalting

Stručna mišljenja i konzalting

icon-ulagacki-projekti

Ulagački projekti