SPECIJALIZIRANI ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

ZAPOSLENICI: ENERGIJA KOJA NAS POKREĆE

1

ZNANJE I STRUČNOST NAŠIH LJUDI TEMELJ SU NAŠEG USPJEHA.

1

UPRAVA

mr.sc. Josip Jović

dipl.ing.prom./ing.građ.

direktor

Božo Golubić

dipl.ing.prom.

direktor

FINANCIJE

Ivanka Brandvajner

dipl.oec.

prokurist

Sanja Šarutančec

administrator

ADMINISTRACIJA

Tea Ravenšćak

mag.nov.

asistent uprave

ODJEL G1

Tomislav Vincek

dipl.ing.građ.

voditelj odjela

ODJEL E1

Robert Puhača

struč.spec.ing.el.

voditelj odjela
1