SPECIJALIZIRANI ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

O NAMA: MI SMO INŽENJERI I ARHITEKTI

ZG-PROJEKT d.o.o. JEDNA JE OD VODEĆIH INŽENJERSKIH TVRTKI U HRVATSKOJ I SPECIJALIZIRANA JE ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR.

MI POSLUJEMO VEĆ 30 GODINA. NAŠU TVRTKU ČINI VIŠE OD DVADESET STRUČNJAKA IZ PODRUČJA GRAĐEVINARSTVA, PROMETA, ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I ARHITEKTURE KOJI SVOJIM ZNANJEM I ODGOVORNIM PRISTUPOM PROFESIONALNO RJEŠAVAJU ZADATKE.

30

30

OSIM PROJEKATA U HRVATSKOJ, ZG-PROJEKT JE USPJEŠNO REALIZIRAO PROJEKTE U SUSJEDNIM DRŽAVAMA POPUT SLOVENIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, CRNE GORE, SRBIJE TE KOSOVU.

Zahvaljujući visokoj profesionalnosti zaposlenika tvrtke i kvaliteti izvršenih usluga, ZG-PROJEKT može udovoljiti svim zahtjevima domaćih i inozemnih klijenata.

Europe map

NAČELA

ZG-PROJEKT d.o.o. JE TVRTKA SPECIJALIZIRANA ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I SAVJETOVANJE U PODRUČJU NISKOGRADNJE. SVE NAŠE POSLOVNE AKTIVNOSTI TEMELJE SE NA SLJEDEĆIM NAČELIMA:
  • usklađenost s važećim zakonima, pravilnicima, normama i propisima Republike Hrvatske i Europske unije
  • očuvanje visoke razine profesionalnosti i stručnosti u radu s klijentima i investitorima
  • očuvanje dobrih poslovnih odnosa s partnerima tvrtke
  • stalna poboljšanja u sustavu upravljanja okolišem i razvijanje dobre prakse zaštite okoliša

PRISTUP

NAŠ PRISTUP POSLOVANJU UKLJUČUJE ZAŠTITU OKOLIŠA KAO VAŽNU SVAKODNEVNU KOMPONENTU NAŠIH AKTIVNOSTI. CILJ JE TRAJNO SMANJITI IZRAVNE I NEIZRAVNE NEGATIVNE UTJECAJE NAŠIH AKTIVNOSTI I USLUGA NA OKOLIŠ.
Leaves

USLUGE

Geodetski radovi i izrada geodetskih podloga, parcelacijskih elaborata i elaborata iskolčenja

Izrada idejnih rješenja

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih građevinskih projekata (trasa, čvorišta, odvodnja i vodozaštita)

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih građevinskih projekata objekata (mostovi, tuneli, vijadukti)

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih elektrotehničkih projekata (nove instalacije, zaštita i prelaganje postojećih NN i SN instalacija, transformatorske stanice, javna rasvjeta, video nadzor i video detekcija, sustavi daljinskog upravljanja i nadzora tunela, vatrodojava, SOS pozivni sustavi, sustavi ozvučenja i radiodifuzije u tunelima, lokalna komunikacijska mreža)

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata prometne opreme i signalizacije (prometna signalizacija, promjenjiva signalizacija, odbojne ograde, nosive konstrukcije, žičana ograda)

Izrada prometnih elaborata, prometnih i prometno-informacijskih projekata

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih strojarskih projekata (vodovod, plinovod)

Izrada arhitektonskih projekata i stručni poslovi izrade dokumenata prostornog uređenja

Prometne studije

Elaborati scenarija i algoritama redovnog pogona, mogućih kvarova, incidentnih situacija i redovnog održavanja za centre za održavanje i kontrolu prometa u tunelima

Izrada projekata prometnih svjetala (semafora)

Izrada pojekata sanacije opasnih mjesta na prometnicama

Izrada normi i smjernica

Međunarodni projekti prometnica

Legalizacija objekata

Studije

Nostrifikacija idejnih, glavnih i izvedbenih projekata izrađenih u inozemstvu (arhitektonskih, građevinskih i elektrotehničkih)

Stručni i projektantski nadzor

Stručna mišljenja i savjetovanje