SPECIJALIZIRANI ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

Javna rasvjeta

09

01

  • Novelacija projektne dokumentacije te provedba upravnog postupka za rasvjetu čvora Jastrebarsko (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
  • Izrada tehničkog rješenja rekonstrukcije sustava javne rasvjete autoceste Zagreb – Macelj (Naručitelj Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.)
  • Projektiranje javne rasvjete dječjeg vrtića Sunčana (Naručitelj Grad Zagreb)
  • Projektiranje javne rasvjete Savskog nasipa od Jadranskog mosta do Mosta mladosti (Naručitelj Grad Zagreb)

08

Prometna svijetla