SPECIJALIZIRANI ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

Algoritmi i scenariji

07

01

  • Novelacija projektne dokumentacije prometno – informacijskog sustava te algoritama i scenarija na dionicama državnih cesta na kojima upravlja RCNUP Dugopolje (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
  • Izrada Scenarija za ručno upravljanje operatera u skladu s utvrđenim glavnim projektom kontrole i upravljanja autoceste (China Road and Bridge Corporation)
  • Izrada novih elaborata algoritama i scenarija za tunele Ledenik, Bristovac, Hrastovec i Vrlinovec te dopuna postojećih elaborata algoritama i scenarija za tunele Bisko, Crna Brda, Kobiljača, Mali Prolog, Stražina, Umac, Šubir, Zaranač, Mala Kapela, Brinje, Plasina, Grič, Konjsko, Dubrave i Sveti Rok (BS Telecom Solutions d.o.o.)

06

Prometni projekti