SPECIJALIZIRANI ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

Energetska certifikacija i energetska revizija

14

01

  • Izrada Elaborata energetskog pregleda javne rasvjete s izradom projekta za primjenu mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete na području Grada Ivanić-Grada (Naručitelj Grad Ivanić-Grad)
  • Elaborat energetskog pregleda postojećeg stanja sustava rasvjete za potrebe projekta za primjenu mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete autoceste Zagreb – Macelj
  • Elaborat energetskog pregleda postojećeg stanja sustava rasvjete za potrebe projekta primjene mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete autoceste Rijeka – Zagreb
  • Energetski pregled objekata Specijalne bolnice Naftalan
  • Elaborat energetskog pregleda postojećeg stanja sustava rasvjete za potrebe projekta primjene mjera poboljšanja energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete na području općine Velika Ludina
  • Studija energetske učinkovitosti javne rasvjete grada Vrbovca i okolnih naselja
  • Energetski pregledi zgrada u vlasništvu grada Zagreba – dječji vrtići (Naručitelj Grad Zagreb)

13

Stručni nadzor