SPECIJALIZIRANI ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

Stručni nadzor

13

01

  • Stručni nadzor nad ugradnjom strojne i programske opreme, video zidova te građevinsko-obrtničkih radova, sve potrebno za realizaciju projekta Crocodile II Croatia (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
  • Stručni nadzor nad radovima sanacije potencijalno opasnog mjesta na autocesti A1, od km 232+000 do km 234+000 (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
  • Stručni nadzor nad radovima zaštite portalnih građevina tunela na autocesti A1 (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
  • Stručni nadzor nad izgradnjom Naftalana 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima (Naručitelj NAFTALAN – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju)
  • Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom pristupnog puta za interventno djelovanje vatrogasne postrojbe Sv. Rok i pristupnih puteva na autocesti A1, dionica Sv. Rok – Maslenica (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
  • Stalni stručni elektro nadzor i geodetski nadzor sa izradom snimke izvedenog stanja tijekom izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji državne ceste D29 na dionici kroz Zlatar i Zlatar Bistricu (Naručitelj Institut IGH d.d.)
  • Usluga stručnog nadzora nad građenjem objekta dogradnje postrojenja za skladištenje plina Okoli (Naručitelj Podzemno skladište plina d.o.o.)
  • Stručni nadzor i kontrola kvalitete instalirane elektroopreme, prometne i ostale opreme za II. B fazu gradnje autoceste A6 Rijeka – Zagreb (Naručitelj Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.)

12

Međunarodni projekti