SPECIJALIZIRANI ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

Međunarodni projekti

12

01

  • Izrada glavnog projekta autoceste Bar – Boljare, dionica Smokovac – Uvač – Mateševo, km 0+0,000 do km 40+871,873 (Naručitelj Ramel d.o.o., Crna Gora)
  • Izrada projektne dokumentacije za dobivanje mišljenja i građevinske dozvole za izgradnju 3. i 4. faze prometne povezanosti između autoceste A2 Ljubljana – Obrežje i priključka Maline – izrada elektrotehničkih projekata cestovne rasvjete (Naručitelj Elektroenergetika d.o.o., Slovenija)
  • Izrada projektne dokumentacije – glavne i izvedbene – novogradnje spojne ceste Dramlje – Šentjur, od km 0,000 do km 6,100 (od AC priključka Dramlje – priključak na G2-107) (Naručitelj GPI d.o.o., Slovenija)
  • Izrada glavnih i izvedbenih projekata prometne signalizacije i opreme i elektrotehničkih projekata javne rasvjete autoceste za autocestu Morine – Merdare na Kosovu (Naručitelj Institut IGH d.d.)

11

Popravak opasnih cesta