SPECIJALIZIRANI ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

Izrada urbanih razvojnih planova

03

01

  • Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grad (Naručitelj Grad Ivanić-Grad)
  • Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada (Naručitelj Grad Ivanić-Grad)
  • Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški (Naručitelj Grad Ivanić-Grad)
  • Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-5 za područje Donji Šarampov (Naručitelj Grad Ivanić-Grad)
  • Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec (Naručitelj Grad Ivanić-Grad)
  • Izrada ciljanih Izmjena i dopuna GUP-a Splita za područje Trsteničke uvale (jugoistočni dio) (Naručitelj Grad Split)
  • Izrada ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Zaprešića (Naručitelj Grad Zaprešić)

02

Arhitektonski dizajn