SPECIJALIZIRANI ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

Arhitektonski dizajn

02

01

  • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove poslovne zgrade i skladišta na PSP Okoli (Naručitelj Podzemno skladište plina d.o.o.)
  • Izrada projektne dokumentacije glavnih i izvedbenih projekata s ishođenjem građevinske dozvole za razvoji projekt SB Naftalan (Naručitelj NAFTALAN – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju)
  • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju građevina za smještaj i obuku pilota i simulatora letenja te hangara za održavanje borbenih zrakoplova II-stupnja (Naručitelj Ministarstvo obrane Republike Hrvatske)

01

Izrada projektne dokumentacije autocesta i državnih cesta